فرامال fara mall
No products in the cart.

زمان تعویض صفحه کلاچ

نکات مهم زمان تعویض صفحه کلاچ

وظیفه کلاچ در اتومبیل انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر است در واقع کلاچ (Clutch) وسیله ای برای قطع کردن و یا وصل کردن است که در سیستم های انتقال نیرو بکار می رود.

در سیستم های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. برای آنکه بر روی این انتقال نیرو بتوان کنترلی را اعمال کرد؛ باید از کلاچ استفاده نمود تا در زمان توقف انتقال نیرو ، این عمل انجام گیرد.کلاچ جزء قطعات مصرفی با طول عمر مشخص است اما بدون باز کردن گیربکس امکان بازدید آن وجود ندارد، البته نشانه هایی وجود دارد که از تمام شدن و زمان تعویض صفحه کلاچ خبر می دهند.

با توجه به اینکه صفحه کلاچ و فشار به طور مداوم در حال کار کردن بوده و در برابر فشارها و سایش های قوی قرار دارند امکان سوختن یا تمام شدن آن ها وجود دارد.

دیسک و صفحه کلاچ اسکانیا - تعویض صفحه کلاچ در زمان مناسب

صفحه کلاچ چیست؟

دیسک دایره ای شکلی است که از یک سو به صفحه فشار و از سوی دیگر به فلایویل متصل می شود، در دو طرف آن لنت هایی تعبیه شده است که ضریب اصطکاک بالایی داشته و مانع از سایش بیش از حد آن می شوند. این قطعه یک ضخامت استاندارد دارد که هر چقدر کم شود، انتقال قدرت ضعیف تر انجام شده و اگر تا جایی پیش رود که دیسک و صفحه تمام شوند، ماشین دیگر حرکت نمی کند. برخی از اصلاحاتی که در مورد مجموعه این قطعه به کار می رود:

دیسک یا صفحه کلاچ : صفحه ای که بین فلایویل و صفحه فشار قرار دارد.

صفحه فشار: به صفحه فشار به همراه کاور کلاچ را دیسک می گویند که در برخی مواقع صفحه فشار نیز نامیده می شود.

برای مثال زمانی که از تمام شدن دیسک و صفحه صحبت می شود، منظور تمام شدن صفحه فشار و صفحه کلاچ است.

روش های تشخیص تمام شدن صفحه کلاچ

اگر تمام شدن یا خرابی به موقع شناسایی نشودو تعویض صفحه کلاچ انجام نشود به بخش های دیگر خودرو آسیب وارد شده و در نتیجه هزینه سنگینی را برای راننده به بار می آید. با توجه به اینکه صفحه در جلوی گیربکس و در یک محفظه بسته است به راحتی نمی توان تمام شدن آن را تشخیص داد اما علائم و هشدارهایی وجود دارد که خرابی دیسک کلاچ را به ما گوشزد می کند.

سفت و خشک شدن پدال کلاچ و از دست دادن حالت ارتجاعی و فنری خود

افزایش دور موتور در هنگام حرکت و افزایش نیافتن سرعت و کم شدن شتاب اولیه خودرو

پله پله شدن به دلیل خشکی و خرابی سیم کلاچ وعقب پرت شدن سریع پا هنگام رها کردن کلاچ

صدا دادن دنده ها هنگام جا زدن

حرکت نکردن خودرو یا کم بودن شتاب خودرو در شروع حرکت

کم توان بودن ماشین در سربالایی ها و کم شدن شتاب اولیه خودرو

نداشتن شتاب در هنگام گاز دادن و درست جا نخوردن دنده 1 و دنده عقب

سفت شدن بیش از حد اندازه کلاچ و لرزش خودرو در حین حرکت

با توجه به اینکه میزان نیروی وارده به پدال به عواملی نظیر (اصطکاک بین دیسک کلاچ و فشار) و (اصطکاک بین دیسک کلاچ و فلایویل) بستگی دارد، اگر اصطکاک کافی بین آن ها برقرار نشود، نیروی فلایویل به طور کامل از طریق کلاچ به شفت گیربکس انتقال پیدا نکرده و در نتیجه شتاب خودرو کم می شود.

دلایل خرابی کلاچ خودرو

صفحه کلاچ یک قطعه مصرفی است که دیر یا زود تمام می شود اما موارد زیر می تواند عمر قطعه را کمتر کند و تعویض صفحه کلاچ در زمان مناسب و به موقعه می تواند طول عمر خودروی شما را افزایش دهد:

رانندگی در ترافیک به دلیل ترمزهای متعدد

با شتاب زیاد رانندگی نمودن

به موتور در سر بالایی فشار وارد کردن

تعداد زیاد سرنشینان خودرو

پا گذاشتن روی پدال کلاچ در حین رانندگی

نکته:عموما اکثر رانندگان مبتدی، در ابتدای رانندگی شان، پای خود را بیش از حد بر روی کلاچ نگه می دارند و حتی در سرعت نیز پای خود را به صورت آهسته روی پدال گذاشته تا در مواقع ضروری آن را بفشارند. درواقع همین موضوع موجب درگیری قطعه شده و در طولانی مدت شما را مجبور به تعویض آن می کند. پس از تعویض دنده، پای خود را از روی پدال بردارید و هیچ وقت حین رانندگی، پای خود را روی کلاچ نگذارید. تماس اندک پای شما با پدال کلاچ، موجب کاهش عمر صفحه کلاچ می شود.